FacebookEmailRSS

„Fotografie nemá reprodukovat viditelné, ale učinit viditelným neviditelné.“ Franco Fontana